Stormskade på låve.

Foto: Morten Lie

© 2010 Takstgutta