Litt om takstgutta.no

  • Morten Lie's hovedfelt er skadetaksering i Oslo med omegn.
  • Jeg har mer enn 25 års erfaring, som heltids takstmenn
  • Jeg har de fleste større skadeforsikringsselskapene som faste kunder.

  • Les mere om:
    Morten Lie    © 2012 Takstgutta