Tips og råd

Forsikringsskade:
De fleste skadetakseringsoppdrag mottar vi direkte fra forsikringsselskapet. Når du oppdager en bygningsskade er det viktig at du melder dette så fort som mulig til ditt / huseiers selskap. De vil opprette ett skadenummer og saksbehandler. Som regel blir det videre bestilt takstmann for besiktigelse av skaden.
Takstmannens hovedoppgave er å gjøre en kvalifisert vurdering av skadeårsaken og skadeomfanget. I enkelte tilfeller får også taktmannen oppdrag å administrere skadereparasjonen. Kartlegging av skadeårsaken er blant annet viktig for at selskapet skal kunne vurdere om skaden er erstatningspliktig ihht den gjeldende forsikringsavtale.

Det er mulig å melde skade over nettet. De fleste selskapene har egne e-postkasser som du kan benytte ved henvendelser under sakens gang. Husk da at du må ha polisenummeret.

En skadetakst består av :
Befaring på skadestedet, kalkulasjon og utarbeidelse av takstrapport.
Ved større skader utarbeides anbudsdokumenter og utførelse av byggeledelsesoppdrag.

Bygningskonstruksjoner:
I skaderapportene vil i enkelte tilfeller inneholde anbefalinger til forbedring av konstruksjonen for å unngå at skader gjentar seg. Ofte blir det henvist til detaljblader fra Sintef Byggforsk (NBI). Disse bladene inneholder beskrivelser og detaljtegninger på trygge bygningskonstruksjoner.
Detaljbladene kan enkeltvis bestilles på nettet via sintef.no/byggforsk

Muggsopp:
I forbindelse med kartlegging av skadeomfanget på vannskader er det viktig at det tas tilstrekkelig hensyn for å unngå at det dannes muggsopp. Vi har gått flere kurs som omhandler muggsoppskader. For vurdering av skadeterskler med hensyn på muggsopp benyttes blant annet folkehelsas vurdering Du kan lese mer om muggsopp i folkehelsas faktablad

Skadedyr :
Har du blitt hjemsøkt av skadedyr du ikke kjenner eller vet hvordan du blir kvitt: Du kan finne arten og få råd i problemløseren til Anticimex


Andre nyttige linker :
  • www.lovdata.no

  • www.dbe.no  • © 2012 Takstgutta