< -Takstgutta i Oslo-området-

Nils Jørgen Brodin


Adresse:
Nils Jørgen Brodin A.S
Kjelsåsveien 174
0884 Oslo

E-post:
nbrodin@online.no
Født i 1962 og utdannet tømrermester og bygningstekniker.
Over 20 års erfaring fra bygningstekniske yrker hvorav
15 år med taksering av bygningsskader. Jobber fulltid med skadetaksering i Oslo-området.
Gjennomgått mange fagkurs innen skadetaksering og fuktproblematikk.
Utdanning også innen boligtaksering og tilstand, men har valgt å kun satse på skadetaksering.
Har også en liten agronomutdannelse og driver som deltidsbonde i Maridalen.

Autorisasjonsområder :
Skadetaksering tilsluttet Nito Takst.
Autorisert naturskadetakstmann hos Norsk Naturskadepool.


© 2010 Takstgutta