< -Takstgutta i Oslo-området-

Takstguttas linker

Her er linker til noen forsikringsselskaper:

 • www.if.no If Skadeforsikring

 • www.tryg.no Tryg Forsikring

 • www.terra.no Terra Skadeforsikrning

 • www.klp.no KLP Skadeforsikring

 • www.hussoppen.no Norsk Hussoppforsikring

 • www.crawco.no Crawford & Company AS

 • www.codanforsikring.no Codan Forsikring

 • www.gjensidige.no Gjensidige • Andre nyttige linker :
 • www.nitotakst.no Nito Takst
 • www.be.no Statens bygningsteknisk etat
 • www.lovdata.no Rettsavgjørelser

 • www.dsb.no Direkoratet for samfunsikkerhet og beredskap


 • Du kan lese mer om muggsopp i hos Folkehelsa

 • www.sintef.no/byggforsk SintefByggforsk


 • www.anticimex.no Skadedyrbekjempelse
 • www.polygon.no Skadebegrensning


 • © 2012 Takstgutta